logo
logo

Bezpečnostní situaceMZV upozorňuje, že při cestách do zahraničí je nutno se informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Do 14. června 2020 doporučuje MZV i nadále cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech. Doporučení cestovat jen v nezbytných případech se vzhledem k epidemiologické situaci a z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření aplikovaných v současnosti většinou zemí, jakož i výrazných komplikací v dopravě týká až do odvolání rizikových zemí (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu) a ostatních zemí světa.

Ministerstvo zahraničních věcí důrazně doporučuje cestovat do zahraničí pouze v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.
Velvyslanectví České republiky v Káhiře informuje o aktuální situaci týkající se výskytu koronaviru COVID-19 v Egyptě a důležitých opatřeních, které se týkají vstupu do zemí své působnosti.
Egypt, v souvislosti s šířením koronaviru, dekretem předsedy vlády č. 768/2020 ze dne 24. 3. 2020, zavedl celou řadu protipandemických opatření, která průběžně upravuje s ohledem na aktuální potřeby. Egyptské orgány v souvislosti s nákazou v těchto případech pracují v režimu krizových pravidel, která ve svém důsledku neumožňují standardní poskytování konzulární ochrany občanům, a to ani při nařízené karanténě nebo hospitalizaci. Kontakt se zastupitelským úřadem nemusí být umožněn až do ukončení případné karantény, nebo hospitalizace.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Vycestování z České republiky je možné. Více informací je na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:
V platnosti zůstávají restrikce oznámené prohlášením egyptského Úřadu pro civilní letectví ze dne 18. 3. 2020, které v podstatě s několika výjimkami jako jedinou formu mezinárodního leteckého spojení ponechávají repatriační lety cizinců z Egypta na komerční bázi a egyptských občanů do Egypta a nákladní lety. S příjezdem cizinců do země egyptské orgány nepočítají, přestože nebyl výslovně zakázán.
Před případnou cestou do zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

3. DOPRAVA:
Mezinárodní letecká doprava je směrem do Egypta omezena na naprosté minimum a běžné komerční spoje jsou pozastaveny. Vnitrostátní linky společností Air Cairo a Egypt Air jsou omezeně provozovány. Vnitrostátní pozemní doprava je až na některá lokální omezení bez restriktivních opatření. Meziměstské autobusové a vlakové linky fungují bez výrazných omezení. Doporučujeme se na konkrétní podmínky informovat u konkrétních dopravců.

Zastupitelský úřad nemůže garantovat, že místními orgány nebudou uplatňovány doplňující restrikce a požadovány další dokumenty v souvislosti s pandemií.           

4. OPATŘENÍ:
V Egyptě jsou v současné době v platnosti omezení činnosti správních orgánů směrem k veřejnosti, uzavřeny byly i služebny cizinecké policie. Další restrikce se týkají provozu obchodů a restaurací, omezeno je i vycházení a shromažďování. Veřejná doprava funguje omezeně, uzavřena byla letoviska i pláže.
Egypt aktuálně pokračuje v repatriaci svých občanů a po příjezdu na ně uvaluje povinnou karanténu ve vyčleněném zařízení v Marsa Alam. Náklady karantény jsou repatriantům účtovány, podle konkrétního místa se cena pohybuje v rozmezí 2 až 4 tisíce Kč za osobu a den. V případě potvrzení nákazy jsou nakažení do ukončení léčby převezeni do centrální státní karanténní nemocnice v Marsa Matrouh (cca 900 km od Hurghády, 1200 km od Marsa Alam).
Dle sdělení egyptské strany lze očekávat, že zmíněná striktní opatření budou vůči občanům jiných zemí při jejich příjezdu do země uplatňována obdobně.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministersvo zahraničních věcí EAR:
www.mfa.gov.eg

Ministerstvo zdravotnictví:
www.mohp.gov.eg


6. REPATRIACE ČESKÝCH OBČANŮ:
V návaznosti na šíření koronavirové nákazy doporučuje Velvyslanectví České republiky v Káhiře občanům ČR pobývajícím v Egyptě návrat do vlasti. K dispozici jsou stále komerční letecké spoje z egyptských letišť na letiště v členských zemích EU, odkud je možné se do ČR přepravit autobusovými spoji. Více informací naleznete v článku Repatriace českých občanů během platnosti nouzového stavu.

Z Egypta je stále možné se repatriovat například komerčními lety Air Cairo (www.flyaircairo.com, 0226955500, 0222689892 a 0222663155) a EgyptAir (090070000) do EU a následně využít navazující dopravu do ČR. Spojení z Egypta do EU znovu začala nabízet i společnost Lufthansa, letenky lze v Egyptě objednat přes call centrum +20225803500.

V důsledku snížení poptávky ukončili autobusoví dopravci k 19. 4. 2020 mimořádnou zpoplatněnou  přepravu z evropských destinací. V případě zájmu je ale stále možné sjednat si u těchto dopravců individuálně ad hoc zpoplatněnou přepravu. Více naleznete v přiloženém odkazu.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD (www.drozd.cz). Doporučujeme sjednání kvalitního zdravotního pojištění, pokrývající všechna rizika.

Bezpečnostní situace

Používání WIFI zařízení v Egyptě (drony, dálkově řízeně kamery a teleskopy)
Cestujícím, kteří přicházejí do Egypta přes jakékoliv egyptské letiště, není dovoleno přivést s sebou nebo vlastnit žádnou z výše uvedených věcí. (Vyjímečně je možné  pouze po obdržení povolení od příslušného orgánu Ministerstva obrany). V případě porušení hrozí odsouzení na dobu 1-5 let a také finanční pokuta  včetně zabavení věcí.

Egypt - běžná bezpečnostní doporučení

MZV ČR dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní situaci v Egyptě. Po událostech v Hurghádě, při kterých zemřela i jedna česká občanka, MZV ČR doporučuje českým občanům cestujícím do rudomořských či středomořských letovisek, aby se při jakémkoliv opuštění hotelového rezortu, kde jsou ubytováni, vyhýbali rekreaci na veřejných anebo běžné veřejnosti přístupných plážích a aby v obecné rovině dbali pokynů delegátů cestovních kanceláří. Mimo výletů organizovaných turistickými kancelářemi zároveň nedoporučujeme jakékoliv individuální cestování po Sinajském poloostrově nebo po egyptském vnitrozemí. MZV také výslovně varuje před jakýmikoliv cestami do severní části Sinajského poloostrova (oblast mezi městy Rafáh, Al-Aríš, Šajch Zuvajd) a k západní hranici s Libyí.

Bezpečnostní situaci v ostatních částech země považuje MZV ČR t. č. za stabilní, v patrnosti je ale třeba vést, že v některých oblastech může docházet k teroristickým útokům zaměřeným převážně proti egyptským bezpečnostním složkám a jejich infrastruktuře. MZV ČR proto doporučuje cestovat do Egypta pouze v odůvodněných případech (obchod, studium). To se netýká cest s turistickými kancelářemi do letovisek při Rudém či Středozemním moři a návštěv významných staroegyptských památek, jejichž bezpečnost je výše zmíněnému incidentu navzdory zajištěna dostatečně, respektive v jeho důsledku již byla posílena. MZV ČR také doporučuje pečlivě zvážit individuální cesty do oblasti velké Káhiry.

V reakci na sebevražedné útoky namířené proti Koptům je v Egyptě od 9. dubna 2017 vyhlášen výjimečný stav. Nařízení o vyhlášení výjimečného stavu dosud nemělo jakýkoliv přímý vliv na fungování egyptských turistických letovisek u Rudého moře. Občanům ČR pobývajícím v Egyptě v rámci organizované turistiky doporučujeme řídit se pokyny cestovních kanceláří a jejich delegátů.

Mezinárodní letiště v Káhiře funguje bez problémů a lze je využívat i pro případné přestupy na navazující lety bez jakýchkoliv omezení. Obdobně funkční jsou i další mezinárodní letiště v hlavních egyptských turistických destinacích jako jsou Hurghada, Marsa Alam, Šarm aš-Šajch, Luxor anebo Asuán.

V celém Egyptě je nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny egyptských bezpečnostních složek a zcela se vyhýbat jakýmkoliv veřejným shromážděním, případně demonstracím. Čeští občané cestující do Egypta by měli vést rovněž v patrnosti výročí významných událostí, během kterých může docházet k násilným akcím. Jedná se především o následující data: 25. 1. (výročí počátku protirežimní revoluce v r. 2011), 30. 6. (výročí masových protestů, které vedly k sesazení režimu prezidenta Mursího v r. 2013), 14. 8. (výročí krvavého potlačení protestů na náměstí Rabá Adavíja v r. 2013) a 6. 10. (výroční den zahájení války s Izraelem v r. 1973).

MZV dále upozorňuje na skutečnost, že používání dronů a jiných na dálku řízených bezpilotních letounů je bez explicitního povolení egyptských úřadů považováno za protizákonné. Používání těchto přístrojů se proto doporučujeme zcela vyhnout. Zároveň doporučujeme vyhnout se pořizování fotografických snímků jakýchkoliv policejních, armádních či vládních budov a objektů.

MZV důrazně doporučuje využít registraci v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD na webových stránkách www.mzv.cz v kapitole "Cestujeme" a sledovat webové stránky velvyslanectví ČR v Káhiře - www.mzv.cz/cairo, kapitolu "Víza a konzulární informace". Občané, kteří se ocitnou ve vážném ohrožení, se mohou v mimopracovní dobu obrátit na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Káhiře +20 122 742 7513.

Egyptská strana striktně kontroluje platnost cestovních dokladů, které musí být platné ještě nejméně šest měsíců po předpokládaném datu odjezdu z území Egypta. Některé letecké společnosti nepřijmou cestující na palubu letadla, pokud je platnost pasu kratší třeba jen o několik dní. MZV v této souvislosti upozorňuje, že ČR již nevydává tzv. „pasy blesk“, tj. cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny se zkrácenou dobou platnosti.

Egypt v lednu 2018 po zkušebním provozu pro občany celkem 46 zemí včetně ČR spustil systém krátkodobých elektronických víz do 30 dnů za účelem turistiky a obchodu vyřizovaných on-line přes webový portál visa2egypt.gov.eg. Doporučená doba pro podání žádosti je nejméně 7 dnů před vstupem na území. E-Víza se udělují v jednovstupové (25 USD) a vícevstupové (60 USD) variantě. Po blíže neurčenou přechodnou dobu bude stávající systém získávání víz na egyptských letištích a diplomatických zastoupeních Egypta v zahraničí fungovat vedle toho nového. Veškeré informace týkající se vstupu a pobytu na území Egypta si před cestou doporučujeme ověřit na příslušném diplomatickém zastoupení EAR.

SUEZ, ISMAÍLIA, PORT SAÍD

Pokud budete cestovat do oblasti Suezského průplavu (Suez, Ismaília, Port Saíd) doporučujeme do těchto měst v současné době necestovat. Pokud již města navštívíte, buďte velmi obezřetní. V těchto městech nadále pokračují občanské nepokoje.

SINAJ

Nedoporučuje individuální cestování po Sinajském poloostrově. V případě organizované turistiky lze cestoval do kláštera sv. Kateřiny. Výslovně varujeme před jakýmikoliv cestami do severní části Sinajského poloostrova, a to včetně turistického letoviska Taba.

Pokud chcete šnorchlovat či se potápět, dbejte na bezpečnost a nikdy se nevydávejte na moře sami. Pečlivě vybírejte potápěčská centra, ne všechny splňují předepsané standardy. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách Egyptské komory pro potápění a vodních sportů.

HURGHADA, MARSA ALAM

Bezpečnostní situace v turistických letoviscích na kontinentálním pobřeží Rudého moře, jako např. v el-Ghouně, Hurghadě, Safaze či v Marsa Alam, je v současné době relativně klidná. Případné výlety mimo tato letoviska (výlety do pouště, Káhira, Luxor, Asuán) doporučujeme pouze v rámci organizovaných cest zajišťovaných cestovními kancelářemi.

Dochází ke zvýšenému počtu krádeží přímo z pokojového trezoru. Doporučujeme proto si nebrat zbytečně větší množství peněz. Hotelový management či jednotlivé cestovní kanceláře přistupují ke každému případu individuálně. Vždy si vyžádejte přítomnost turistické policie a vyžádejte si policejní protokol - prostřednictvím vašeho delegáta.

Bezprostřední situaci kolem resortů konzultujte se svým delegátem.

LUXOR, ASUÁN

Dne 10.6.2015 došlo k sebevražednému útoku provedeného na parkovišti před staroegyptským chrámem v Karnaku. V reakci na útok egyptská policie po celé zemi okamžitě zpřísnila bezpečnostní opatření i u dalších staroegyptských památek navštěvovaných turisty z ciziny.

Tato místa jsou oblíbenou destinací pro fakultativní jednodenní výlety z Hurghady a Marsa Alam. Absolvování těchto výletů doporučujeme pouze v rámci organizovaných cest zajišťovaných cestovními kancelářemi. Počítejte s tím, že se budete do míst přemisťovat v konvojích.

OÁZY V ZÁPADNÍ POUŠTI A SÍWA

Vzhledem ke zhoršující se bezpečnostní situaci podél egyptsko-libyjských hranic až do odvolání nedoporučujeme cestovat do oáz Západní pouště (Bahreja, Farafra, Dachla, Kharga) a oázy Síwa. Dále pak nedoporučujeme cesty do New Valley směrem k súdánským hranicím. Rovněž nedoporučujeme nocovat v poušti (Bílá a Černá poušť). Podle dostupných informací bylo egyptským cestovním kancelářím specializujícím se na výlety do pouště v nadcházejícím období od organizace výletů do výše uvedených oblastí doporučeno upustit.

 

 

aktuální situace

MZV ČR nedoporučuje cestovat do zahraničí.