logo
logo

Info o letechDovolujeme is Vás upozornit, že od 26.6.2012 děti musí mít pro cesty do zahraničí pouze vlastní cestovní doklad. Tímto datem končí platnost všech provedených zápisů dětí do cestovních pasů rodičů.
EGYPT zpřísnil své vstupní podmínky do země a striktně trvá na dodržení 6ti měsíční lhůty platnosti pasu, a to ode dne návratu z Egypta. Cestující s tzv. rychlopasy, které se vydávají pouze na 6 měsíců, nebudou již v ČR odbaveni.


Změna jména před odletem za poplatek -  možná pouze u Travel servisu, není možná u Air Cairo

Parkování na letištiSpolečnost GO parking provozuje 1. hlídané parkoviště s kapacitou 2100 míst, které se nachází v těsné blízkosti letiště Ruzyně.  950 míst s 24h ostrahou, kamerovým systémem, pojištěním, WC, bankomatem…  bezkonkurenčně nejblíže letiště, cesta trvá pouhé 2 min klimatizovaným mikrobusem (v ceně parkovného). Vysoce profesionální přístup, příznivé ceny. Přejít na web GO parking

LETOVÝ ŘÁD  EGYPTAIR/Cairo Air
(aktualizováno dne 25. 5. 2022 v 13:40)
charterové lety mohou upravovat letové časy

28. 5.  - 4. 6. 2022

tam:
SM 425 PRAHA /19:30 - 23:50/ Hurgada  (HRG)
zpět:
SM 424  Hurgada / 14:00 - 18:30/ PRAHA
Sraz na letišti v sobotu v 16:30 dne 28. 5. 2022 - odbavení a odlet z terminálu letiště Václava Havla (Ruzyně)
- POVOLENO ZAVAZADLO max. 23 kg  +  příruční zavazadlo!

Podmínky:
All passengers "including Egyptians" travelling to Egypt must be in possession of negative PCR test certificate for (COVID-19), the test must be conducted prior to flight time scheduled by maximum (72) hours before arriving at any of the Egyptian Airports.
Transit Passengers (who are entitled for Hotel Accommodation and will not be staying at Cairo Airport till their Onward  Flight) must be in possession of negative PCR test even if their final destination country does not require a negative PCR test in order to be hotel accommodated.
Transit Passengers (who are not entitled for hotel accommodation and will be staying at Cairo Airport till their onward flight) are not required PCR for Egypt.
All passengers arriving from African countries must obtain an approved yellow fever vaccination certificate.
All children "of all nationalities" under 6 years old are exempted from PCR test.
The submitted PCR certificate will be accepted if it meets these requirements:
 1) It includes the hour and the date of withdrawal of the sample, which is the date on which the 72 hours will be counted.
 2) Issued by an accredited laboratory and stamped with the laboratory’s stamp and does not contain scraping, cancellation or addition.
 3) Indicating the type of sample taken for the swab.
 4) Indicating that the type of test is (RT - PCR). 
 5) Certificate is accepted in Arabic or English language.

Due to the dynamic changing of rules day by day, please check the latest update in our website or to your country's foreign ministry instruction. 
For other information from Egyptair and new updates you can always visit here.
             Your EGYPTAIR team Prague.

Všichni cestující „včetně Egypťanů“ cestující do Egypta musí mít negativní certifikát o testu PCR pro (COVID-19) nebo antigen, test musí  
být proveden před plánovaným časem letu, maximálně (72) hodin před příjezd na kterékoli z egyptských letišť. Tranzitní cestující 
(kteří mají nárok na hotelové ubytování a do svého dalšího letu nezůstanou na letišti v Káhiře) musí mít negativní PCR test, 
i když jejich cílová země nevyžaduje negativní PCR test, aby mohli být ubytováni v hotelu. Tranzitní cestující (kteří nemají 
nárok na ubytování v hotelu a zůstanou na letišti v Káhiře až do dalšího letu) jsou  osvobozeny od povinnosti testu pro Egypt. 
Z testu PCR jsou osvobozeny všechny děti „všech národností“ mladší 6 let. 
Odeslaný certifikát PCR bude přijat, pokud splňuje tyto požadavky: 1) Zahrnuje hodinu a datum odebrání vzorku, což je datum, ke kterému bude započítáno 72 hodin. 2) Vydáno akreditovanou laboratoří a opatřeno razítkem laboratoře a neobsahuje škrábání, zrušení nebo přidání. 3) Uvedení typu vzorku odebraného pro tampon. 4) Indikace, že typ testu je (RT - PCR). 5) Certifikát je přijímán v arabském nebo anglickém jazyce. Kvůli dynamické změně pravidel každý den, prosím, zkontrolujte nejnovější aktualizaci na našich webových stránkách nebo v pokynech ministerstva zahraničí vaší země. Další informace z Egyptairu a nové aktualizace můžete kdykoli navštívit zde. Váš tým EGYPTAIR Praha.
Všeobecní cestovní podmínky společnosti EgyptAir.pdf

Příjezdový formulář do Egypta (declaration form).pdf

Příjezdový formulář do Egypta (declaration form).pdf - zkrácená forma


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LETOVÝ ŘÁD  Travel Servis 


(aktualizováno dne 25. 5. 2022 v 13:15)
charterové lety mohou upravovat letové časy

POVOLENO ZAVAZADLO max. 23 kg, pokud není uvedeno jinak! Příruční zavazadlo je povoleno 1ks na osobu max. 8 kg ( rozměry  délka 56 cm, šířka 45 cm, hloubka 25 cm, přičemž součet tří stran může být max 115 cm). Nadváha 8 kg stojí 1750 Kč nebo extra zavazadlo do 23 kg stojí 1750 Kč při platbě předem, cena je za obě cesty celkem. Předem objednaný diving bag stojí 3000 Kč za oba směry celkem. Žádné zavazadlo nesmí přesáhnout 32 kg. Váha zavazadel nelze sčítat v rámci rodiny či rezervace.
pozn.: Od roku 2018 neni jídlo na palubách Travel Servisu rep. Smart Wings!

 

 

4. 6.  - 11. 6. 2022

tam:
QS 1340 OSTRAVA /14:00 - 18:25/ Hurgada ( HRG)
zpět:
QS 1341   Marsa Alam / ..:.. - 09:10/ OSTRAVA (OSR)
Sraz na letišti v sobotu v 11:30 dne 4. 6. 2022 - odbavení a odlet z terminálu letiště Ostrava
- POVOLENO ZAVAZADLO max. 23 kg  + příruční zavazadlo!