logo
logo

Zdravotní prohlášeníToto prohlášení musí vypsané podepsat každý potápějící se účastník potápěčského safari před nástupem na loď Martina I.
- po absolvování safari Vám bude navráceno zpět

Zdravotní prohlášení.pdf

 Egyptský zdravotní dotazník.pdf