logo

Úvod do Technického potápěníÚvod do Technického potápění

Základním předpokladem pro vstup do technického potápění je zvládnutí potápění  s nitroxem (obohacená směs o kyslík). Aby jste mohli využívat této nejjednodušší směsi,  mimo vzduchového potápění, musíte projít kurzem Nitrox diver. Je velmi jednoduchý a může se ho zúčastnit každý, kdo absolvoval základní potápěčské zkoušky u jakékoli organizace na úrovni. Během dvou dnů v teorii  obeznámeni se složením směsi, užíváním, výhodami, nevýhodami,  plánováním, přípravou a měřením před ponorem. Při praktických ponorechse naučíte správně si označit směs, přeměřit ji, vypočítat  maximální hloubku, zapsat výsledky měření a výpočtů a pokud se potápíte s počítačem, jej správně nastavit. Výstroj na potápění se používá shodná jen s výjimkou l&;hve. Ta musí být řádně vyčištěna. U samotného potápění má student kromě předem domluvených dovedností porovnat bezdekompresní časy proti vzduchovým a tím i výhod potápění s nitroxem. Také se naučí vypouštění dekompresní bójky.

Dalším kurzem,

již náročnějším, je Deep diver: pro jeho absolvování musíte být certifikovaní potápěči Advanced Open water diver nebo jakékoli zvyšovací kvalifikace jiného ná zvu. Kurz se zabývá hlavně problematikou dekompresních tedy saturačních ponorů se vzduchem do hloubek 40 metrů. Naučíte se plánovat ponor, projdete si podrobněji fyziologii, výhody i nevýhody potápění se vzduchem, potápěčské nehody  a seznámíte se používáním výstroje vhodné pro hloubkové potápění. Součástí  2 – 4 denního teoretického kurzu jsou také čtyři ponory na volné vodě.


Na tyto dva kurzy navazuje  Advanced Nitrox diver: Je určen  pro zkušené potápěče a navazuje na dva předešlé kurzy. S instruktorem se naučíte používat dvě směsi při ponoru a tím zvládnete vstup do světa vícesměsového potápění.  Hlavní směs na dno se používá nitrox a na konci dekompresního ponoru, se naučíte přejít ma stage – přesvičovat na dekompresní směs, například nitrox 50, nebo čistý kyslík. Než se, ale dostanete k samotným 4 ponorům,  musíte projít teorii. Naučit se naplánovat ponor, prohloubit  znalosti o výstroji a zvládnout techniku svičování na souši. Pokud se tento kurz provádí v českých podmínkách nebo ve studených vodách Evropy, doporučuje se, aby zájemce měl předchozí zkušenosti s potápěním v suchém obleku.

Po dokončení všech předchozích kurzů a potřebného praktického cvičení následuje pro velmi dobré potápěče kurz Normoxik - Trimix  diver. Většinou se  tento kurz začíná výukou kurzu Technik diver, kde se naučíte vše o výstroji, kterou budete používat včetně přípravy a kontroly. Tato úroveň vyžaduje od každého účastníka,  aby si sebou dovezl kompletní výstroj na technické potápění včetně minimá lně dvou kompletních závěsných - stage lahví. Kurz je velmi obsáhlý a většinou se teorie, která trvá cca dva dny, probírá v České republice. Na volnou vodu, která se skládá ze dvou ponorů s nitroxem a závěsnými lahvemi a dvěma ponory s TMX, se jezdí do Chorvatska nebo Egypta.

Historie a současnost jeskynního potápění v kostce.

Na začátku 70. – 80. let minulého století začíná větší rozmach jeskynního potápění, hlavně na Floridě, kde jsou založena a stanovena pravidla jeskynního potápění. Vzniká několik potápěčských škol včetně IANTD, která se stává nejrozšířenější. Potápěči mohou absolvovat různé kvalifikační stupně technických a  jeskynních kurzů. V 80. a 90. létech se největší mekkou jeskynního potápění stává Mexiko, kde jsou objeveny nejdelší systémy na světě. Rozmanitost, dostupnost, hloubka, viditelnost, teplota a výzdoba krasových jeskyň napomáhá v rozmachu jeskynního potápění pro širokou veřejnost. Stále více lidí z celého světa přijíždí právě sem, naučit se úžasnému potápění v zajímavém prostředí zatopených jeskyň.

Druhy kurzů:
a)
    kavernový potápěč - Cavern diver
b)
    intro potápěč – Intro diver
c)
     jeskynní potápěč – Full Cave diver podmínkách Yucatanu

ad a)  kavernový  kurz trvá 2 - 3 dny a je základním kamenem pro jeskynní potápění. Může se ho účastnit každý, kdo má více než 30 ponorů, je certifikovaný potápěč se základním kurzem,  je starší 18 let, má zkušenosti s nočním potápěním, umí zvládnout výstroj, správné vyvážení a nemá psychické problémy v uzavřeném prostředí.  Výuka probíhá s českým instruktorem a  skládá se z teoretické části s učebnicí, dále výcviku na suchu  (práce ze šňůrou v džungli) a několika ponorů na otevřené vodě. Na vodě probíhá veškerý potřebný výcvik -  jako například práce ze šňůrou, ruční, světelná, hmatová signalizace, plavání bez masky při kontaktu z vodící šňůrou, sdílení automatiky, výuka správného držení těla a jiné. Následuje 4 – 6 ponorů v kaverně, kde vás obeznámí a naučí práci v týmu při striktním dodržování jeskynních pravidel. Maximální penetrace-průnik je 60metrů a účastník musí během všech ponorů vidět přírodní světlo. Jelikož se jedná o velmi jednoduché a nenáročné potápění,  může se provádět s jednou lahví  s běžnou výstrojí. Veškeré dodatečné vybavení jako cívky, bubínky a podobně vám budou zapůjčeny od instruktora.

ad b)  intro potápění  - kurz trvá 2 dny.  Účastník musí mít zvýšené potápěčské vzdělání (např. AOWD, CMAS 2 hvězdy), úspěšně absolvovaný kavernový kurz, dále minimálně 100 ponorů a měl by mít předchozí zkušenost s potápěním s dvojčetem a s potřebnou výstrojí. Kurz se skládá z teorie,  výcviku na suchu a z otevřené vody, 2 – 4 ponorů v jeskyních, kde se naučíte více dovedností jako je například sdílení automatiky ve dvojici při nulové viditelnosti, hledání ztracené šňůry, přemosťování, několik  kopacích technik pod vodou a další. Maximální penetrace od vstupu je 200metrů

ad c)  úplný jeskynní potápěč trvá 2 – 3 dny. Opakují se v něm všechny již zvládnuté cviky z předešlých kurzů. Nově se naučíte hledat ztraceného potápěče,  prohloubíte si znalosti z multilevelového a saturačního potápění v jeskyních a další jiné potřebné dovednosti. Absolvujete dlouhé penetrace s dvojčetem na plánování pravidla spotřeby 1/3 vzduchu.

Všechny tyto tři kurzy se mohou absolvovat samostatně i s delší časovou přestávkou nebo vcelku za 6 – 8 dnů. Během 14denního pobytu v Mexiku nebo týdne ve Francii. Ráno se začíná okolo 8 - 9 hodiny teorií a potom se autem přesouváte k některé z jeskyní. Po sestrojení výstroje,  brífinku nácviku na suchu jdete na cvičení v otevřené vodě a v jeskynních. Po několika ponorech v jeskyních se končí okolo 16. – 17. hodiny odpoledne. Kurz probíhá vždy  v češtině. Součástí je učebnice, doprava na lokality, dvojče, zátěž, foukání, certifikace a po domluvě možnost půjčení výstroje – pokud se kurz provádí v Mexiku.

Ve Francii v oblasti Dordon a Lot, kde jsou výborné podmínky na absolvování jeskynních kurzů, je struktura kurzu podobná. Vápencové pohoří a bohatost srážek zde pomohly vzniku velkému počtu krásných jeskyní. Jejich pestrost a  překrásné okolí,  ze kterého dýchá všudypřítomná historie, je opravdovou slastí v jeskynním potápění. Hlavními rozdíly, oproti jeskynním v Yucatánu, jsou teplota,  viditelnost a přístup k jeskynním, což  mnohdy sportovní výkon umocňuje.  Teplota vody se téměř celoročně pohybuje  okolo 11 – 12 stupňů, tudíž  nedovoluje delší setrvání ve vodě než 120 minut i při používání suchých obleků.  Téměř každý ponor se pracuje se stage lahví,  která napomáhá delšímu setrvání a nácviku jeskynních procedur.  V ceně však, na rozdíl od Mexika, nejsou zahrnuty plyny na potápění, půjčení věcí a doprava.

Pokud někoho z Vás, co  se zajímáte o vývoj v potápění, nebo se chcete dozvědět  něco nového a přitom se i naučit, přihlaste se k nám a jdeme na to!!!!!