logo

Emergency First ResponseEmergency First Response

 

Diver First Aid – kurz první pomoci

Kurz se dělí na dva samostatné kurzy:
EFR prvotní péče - CPR
Emergency  First Response - Prvotní Péče - CPR, vás připraví na pomoc postiženému v životě ohrožujících situacích. Naučíte se stejné priority pomoci v nouzi, jaké používají lékařští profesionálové. Emergency First Response Druhotná Péče - První Pomoc, staví na tom co jste se naučili v kursu Prvotní Péče. V  tomto kursu se, top quality and 100% same as the original.

 

naučíte poskytnout pomoc v nouzových situacích, které bezpodmínečně neohrožují životní funkce. Kurzy Emergency First Response dodržují protokol pracovní skupiny základní podpory života ILCOR -Mezinárodního Styčného Výboru  pro Resuscitaci. Tato skupina reprezentuje světově nejvýznamnější resuscitační organizace. Emergency First Response je mezinárodně založený; kurz. Mohou existovat místní varianty a techniky dovedností, postupy první pomoci, terminologie, požadavky a posloupnosti kurzu. Váš Emergency First Response  Instruktor Vás povede. V Emergency First Response Prvotní Péči - CPR se naučíte osm základních dovedností, které na sebe navazují, když někomu poskytujete pomoc při záchraně života. 1. posouzení situace, 2. použití ochranných pomůcek, 3. prvotní kontrola, 4. umělé dýchání, 5. CPR, 6. péče o vážné krvácení, 7. řešení šoku a 8. řešení poranění páteře. Také se můžete naučit další doporučené dovednosti prvotní péče jako třeba dusící se dospělý při vědomí, automatické externí defibrilátory, nouzové replicas de relojes použití kyslíku. 

EFR druhotná péče - První Pomoc
V Emergency First Response Druhotné péči - první pomoci, se naučíte co dělat, pokud se záchranná lékařská služba zpozdí nebo není k dispozici. Dovednosti Druhotné  Péče zahrnují posouzení zranění, posouzení nemoci, obvazování a fixaci vykloubení nebo zlomenin. Video obsahuje dovednosti pro oba kurzy. Po shlédnutí dovedností na videu vám je váš  instruktor předvede v učebně. Pak budete dovednosti procvičovat Vy. Po té, co se naučíte provedení a posloupnost dovedností, budete si je procvičovat v simulovaných nouzových situacích. To vás naučí adaptovat vaše Emergency Response dovednosti na skutečné nouzové situace.

Pro potápěče, kteří chtějí pokračovat kurzem RESCUE DIVER (potápěč - záchranář), je to první krok ke zvládnutí záchranných potápěčských technik.

Cena kurzu 3.000 Kč

Stáhnout přihlášku zde:

prihlaskapadi-iantd.xls