logo

IANTD RescueRescue

 

Kurz IANTD Rescue Diver prohlubuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení krizových situací při potápění.

 

Vstupní předpoklady:

 

- AOWD, Diving First Aid, Oxygen Administrator, CPR nebo jejich ekvivalent

- min. 10 registrovaných ponorů

- min. 18 let

- dobrý zdravotní stav

 

Obsah kurzu:

 

- teorie (příčiny vzniku krizových situací v potápění, základní záchranné scenáře, záchrana tonoucího, kardiopulmonální resuscitace, první pomoc s podáním kyslíku, nejčastější potápěčské nehody a zranění...)

 

- ponory v bazénu a na volné vodě (stres v potápění, záchrana a její plánovaní...)

 

CENA KURZU V ČR 7.900 Kč